Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražební vyhlášky
Název EX 1563/18-36 Draž. vyhl.
Číslo jednací EX 1563/18-36
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p. 3193/54, 61600 Brno 16
Adresát Urban Karel, JUDr. - soudní exekutor Urban Karel, Minská č.p. 3193/54, 61600 Brno 16
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.12.2019
Vyvěšeno do 18.03.2020
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.12.2019 11:57:40
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do