Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražební vyhlášky
Název 169EX 1392/18-59 DVU
Číslo jednací 169EX 1392/18-59
Zodpovídá kancelář tajemníka
Původce Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č.p. 494/25, 60200 Brno 2
Adresát Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka Valentová Lucie, Cejl č.p. 494/25, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.09.2019
Vyvěšeno do 25.10.2019
Skutečně sejmuto
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.09.2019 10:45:23
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do