Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrová řízení a veřejné zakázky
Název Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Orel jednota Šlapanice
Číslo jednací OF-ČJ/110467-17/TRN
Zodpovídá odbor finanční
Původce Městský úřad Šlapanice
Adresát Úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.06.2017
Vyvěšeno do 30.06.2020
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.06.2017 09:31:07
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do